Over de SCA (Specialty Coffee Association)

De Specialty Coffee Association (SCA) is een handelsorganisatie op basis van openheid, inclusiviteit an de kracht van kennisdeling. De SCA is het ondersteund koffie communities wereldwijd bij inspanningen die koffie een duurzamer, gelijker en bloeiender handelsactiviteit maken voor de hele koffie keten. Van koffieboeren tot baristas en branders, alle schakels van de koffieketen worden vertegenwoordigd.

De SCA werkt als een verbindende kracht binnen de specialty koffie industrie en werkt door samenwerking en een progressieve aanpak aan verbetering van de koffie kwaliteit door het stellen van werledwijde standaarden. Centraal staat het bouwen van een industrie die eerlijk, duurzaam is met voldoende inkomen voor alle schakels in de keten. Ze doen dit op basis van jarenlange kennis, inzicht en inspiratie vanuit de wereldwijde specialty coffee community.